Hoppa till innehåll

Digital introduktionskurs i bliss

Kursen innehåller en kortfattad presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Kursen tar även upp vikten av omgivningens betydelse för kommunikation.

 • 11
  torsdag
  februari 2021
  15.15 - 16.00 Digital kurs, via Zoom
 • 17
  onsdag
  februari 2021
  13.00 - 16.00 Digital kurs, via Zoom
 • 11
  torsdag
  mars 2021
  13.00 - 16.00 Digital kurs, via Zoom
 • 13
  tisdag
  april 2021
  13.00 - 16.00 Digital kurs, via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 264738
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en kortfattad presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad samt hur nya ord och begrepp kan skapas. Kursen tar även upp vikten av omgivningens betydelse för kommunikation.

Kursen ges i en digitalt anpassad form, utifrån gällande restriktioner kring covid-19. Eftersom det inte är möjligt att genomföra alla praktiska delar som ingår i den fysiska kursen är den digitala mindre omfattande och förkortad. Kursen heter därför Introduktionskurs i bliss.

Kursen kommer att ges digitalt via Zoom vid de fyra angivna tillfällena. Du förväntas också göra visst arbete inför varje kurstillfälle. Alla deltagare kommer att få tillgång till kursen i SPSM:s kursplattform där allt material kommer att ligga. Här finns filmer och dokument som du ska ta del av under kursens gång. Vi beräknar att du behöver avsätta ca 15 timmar för hela kursen.

Du behöver ha tillgång till dator eller surfplatta samt möjlighet att skriva ut material.

Medverkande

Marie Qvist, marie.qvist@spsm.se, 010-473 59 10
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du en introduktion till grunderna i symbolspråket bliss, hur nya ord och begrepp kan skapas samt omgivningens betydelse och förutsättningar för kommunikation.

Mål

Efter genomgången kurs har deltagarna fått en introduktion till symbolspråket bliss.

Funktionsnedsättningar

Förvärvad hjärnskada, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Marie Qvist, marie.qvist@spsm.se, 010-473 59 10
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Komvux som särskild utbildning

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Publicerat fredag 22 januari 2021