Hoppa till innehåll

Digital introduktionskurs i bliss

Kursen innehåller en kortfattad presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Kursen tar även upp vikten av omgivningens betydelse för kommunikation.

 

 • 07
  onsdag
  oktober 2020
  15.00 - 15.45 I digital form via Zoom
 • 14
  onsdag
  oktober 2020
  13.00 - 16.30 I digital form via Zoom
 • 24
  tisdag
  november 2020
  13.00 - 16.30 I digital form via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 245823
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en kortfattad presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad samt hur nya ord och begrepp kan skapas. Kursen tar även upp vikten av omgivningens betydelse för kommunikation. 

Kursen ges i en digitalt anpassad form, utifrån gällande restriktioner kring Covid-19. Eftersom det inte är möjligt att genomföra alla praktiska delar som ingår i den fysiska kursen är den digitala mindre omfattande och förkortad. Kursen heter därför Introduktionskurs till bliss. 

Kursen kommer att ges digitalt via Zoom vid de tre angivna tillfällena. Alla deltagare kommer att få tillgång till kursen i SPSM:s kursplattform där allt material kommer att ligga. Här finns filmer och dokument som du ska ta del av under kursens gång. 

Kursen omfattar 2 halvdagar samt en kortare introduktionsträff. Du behöver också ha tid att göra vissa moment på egen hand före träff 2 och 3.
Tillfälle 1 är en kort presentation av kursens upplägg, deltagarna samt en beskrivning av hur vi kommer att använda Zoom och vår kursplattform i kursen. Detta är också ett tillfälle för dig att ställa frågor kring det fortsatta arbetet i kursen.
Inför tillfälle 2 har du förberett dig genom att se några korta filmer, läst visst material samt skrivit ut angivna dokument. Mellan träff 2 och träff 3 finns det också material att ta del av samt övningar att göra.
Under tillfälle 2 och 3 träffas vi alla på Zoom och då går kursledarna igenom blissystemets grunder i föreläsningsform. Detta varvas med samtal och övningar i grupper.

Zoom är en digital mötesplattform som fungerar via webbläsare (använd Google Chrome) eller en nedladdad app på din dator, telefon eller surfplatta. Du kan också ringa in till mötet om det inte skulle fungera på något annat sätt. Lättast är att ladda ner zoom-appen till din dator, telefon eller surfplatta.

Någon dag innan kursen börjar kommer du att få ett mejl med en länk till mötet.

För mer information om bliss se SPSMs sida om bliss.

Medverkande

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du en introduktion till grunderna i symbolspråket bliss, hur nya ord och begrepp kan skapas samt omgivningens betydelse och förutsättningar för kommunikation.

Mål

Efter genomgången kurs har deltagarna fått en introduktion till symbolspråket bliss.

Funktionsnedsättningar

Förvärvad hjärnskada, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Publicerat torsdag 1 oktober 2020