Hoppa till innehåll

Blisskurs

Denna kurs innehåller blisspråkets historia och uppbyggnad samt hur kommunikation med symboler och blissord sker. Kursen omfattar 3 dagar.

 • 08
  tisdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • 09
  onsdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • 05
  torsdag
  december 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208717
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Vi ger förslag på metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning och vardagssituationer för personer som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen. Föreläsningar varvas med diskussioner, film och praktiska övningar.

För mer information se SPSM:s sida om bliss.

Innehåll dag 1 och 2:

 • Presentation av blissystemets bakgrund.
 • Symboler och uppbyggnad.
 • Bliss i vardagen.
 • Erfarenheter kring kommunikation via bliss.

Medverkande: Boel Heister Trygg, leg. logoped, Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), Malmö och Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

Innehåll dag 3:

Kursdagen riktar sig till dig som tidigare deltagit i blisskurs. Ta med dig dina egna frågor och funderingar! Under dagen varvas korta presentationer med film och samtal.

 • Hur gick det sedan (efter blisskursen)?
 • Hur går vi vidare i vårt blissande?
 • Samtalsstöd, utvecklingsstöd och tolk - om dina olika roller
 • Erfarenhetsutbyte

Medverkande: Boel Heister Trygg, leg. logoped, SÖK, Malmö och Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar som pedagog med barn, elev eller vuxenstuderande i behov av grafisk kommunikation (bliss).

Du som arbetar som resursperson är välkommen till kursen tillsammans med förskollärare, lärare eller specialpedagog.

Du som är förälder till ett barn som använder eller är i behov av grafisk kommunikation (bliss) är välkommen i mån av plats.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse och insikt i allas rätt till kommunikation när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt (AKK).

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om

 • blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik
 • färdigheter i kommunikation med bliss
 • kunskaper i att vara modell och samtalspartner
 • förståelse för att tillgodose blissanvändarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat onsdag 5 juni 2019