Blisskurs

Kursen innehåller blisspråkets historia och uppbyggnad samt information om hur kommunikation med symboler och blissord sker.

 • 12
  tisdag
  februari 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • 13
  onsdag
  februari 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • 07
  tisdag
  maj 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Aktivitets-ID: 180966
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Vi ger förslag på metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning och vardagssituationer för personer som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen. Föreläsningar varvas med diskussioner, film och praktiska övningar.

Innehåll dag 1 och 2:

 • Presentation av blissystemets bakgrund
 • Symboler och uppbyggnad
 • Bliss i vardagen
 • Erfarenheter kring kommunikation via bliss

Innehåll dag 3:

Kursdagen riktar sig till dig som tidigare deltagit i blisskurs. Korta presentationer varvas med film, erfarenhetsutbyte och deltagarnas egna frågor och funderingar.

 • Hur gick det sedan (efter blisskursen)?
 • Hur går vi vidare i vårt blissande?
 • Samtalsstöd, utvecklingsstöd och tolk - om dina olika roller
 • Erfarenhetsutbyte

Medverkande:

Boel Heister Trygg, leg. logoped, Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK, Malmö

Ida Andersson, leg. logoped, SÖK, Malmö

Ulla Ekeberg, leg. arbetsterapeut, Furuboda folkhögskola, Åhus

David Möller, blissanvändare, Vellinge

Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal, rektorer och förskolechefer samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse för och insikt i allas rätt till kommunikation och när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, AKK.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik samt färdigheter i att kommunicera med bliss. Du har fått kunskaper i att vara modell och samtalspartner. Du har också förståelse för att tillgodose blissanvändarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Annan pedagogisk verksamhet

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress, så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildning.Publicerat måndag 12 november 2018 Granskat tisdag 25 december 2018