Blisskurs

Denna kurs innehåller blisspråkets historia och uppbyggnad samt hur kommunikation med symboler och blissord sker.

Kursen omfattar 3 dagar

 • 05
  måndag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • 06
  tisdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • 04
  tisdag
  december 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167380
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Vi diskuterar metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning och vardagssituationer för personer som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen.

Föreläsningar varvas med diskussioner, film och praktiska övningar.

Kursen omfattar 3 kursdagar. För mer information om bliss se SPSMs sida om bliss.

https://webbutiken.spsm.se/bliss-for-dem-som-behover-kommunicera-med-symboler/

Medverkande

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal, rektorer och förskolechefer samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse och insikt i allas rätt till kommunikation när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, AKK.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik samt färdigheter i kommunikation med bliss. Du har fått kunskaper i att vara modell och samtalspartner. Du har också förståelse för att tillgodose blissanvändarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Upplysningar om innehåll

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Annan pedagogisk verksamhet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 24 maj 2018 Granskat torsdag 11 oktober 2018
Tillbaka till toppen