Blisskurs

Denna kurs innehåller blisspråkets historia och uppbyggnad samt hur kommunikation med symboler och blissord sker. Kursen omfattar 3 dagar.

 • 12
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
 • 13
  torsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
 • 14
  onsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167023
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad.

Vi diskuterar metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning och vardagssituationer för personer som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen.

Föreläsningar varvas med diskussioner, film och praktiska övningar.

Kursen omfattar 3 kursdagar. För mer information om bliss se SPSMs sida om bliss.

 

Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Medverkande

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera.

Syfte

Du som deltagare får grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse och insikt i allas rätt till kommunikation när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, AKK.

Mål

Du som deltagare har grundläggande kunskaper om blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik samt färdigheter i kommunikation med bliss. Du har fått kunskaper i att vara modell och samtalspartner. Du har också förståelse för att tillgodose blissanvändarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Upplysningar om innehåll

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat tisdag 26 juni 2018