Hoppa till innehåll

Blisskurs

Kursen innehåller blisspråkets historia och uppbyggnad samt hur kommunikation med symboler och blissord sker. Kursen omfattar 3 dagar.

 • 29
  tisdag
  september 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • 30
  onsdag
  september 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • 10
  torsdag
  december 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 239404
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Vi ger förslag på metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning och vardagssituationer för personer som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen. Föreläsningar varvas med diskussioner, film och praktiska övningar.

För mer information om bliss se SPSM:s sida om bliss.

Innehåll dag 1 och 2:

 • Presentation av blissystemets bakgrund
 • Symboler och uppbyggnad
 • Bliss i vardagen
 • Erfarenheter kring kommunikation via bliss

Medverkande:
Boel Heister Trygg, leg. logoped, Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), Malmö
Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

Innehåll dag 3:

Kursdagen riktar sig till dig som tidigare deltagit i blisskurs. Dagen varvas med korta presentationer, film och samtal. Ta med dig dina egna frågor och funderingar.

 • Hur gick det sedan (efter blisskursen)?
 • Hur går vi vidare i vårt blissande?
 • Samtalsstöd, utvecklingsstöd och tolk – om dina olika roller
 • Erfarenhetsutbyte

Medverkande:
Boel Heister Trygg, leg. logoped, SÖK, Malmö
Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar som pedagog med barn, elev eller vuxenstuderande i behov av grafisk kommunikation, bliss. Arbetar du som resursperson är du välkommen tillsammans med förskollärare, lärare eller specialpedagog. Du som är förälder till ett barn som använder eller är i behov av grafisk kommunikation, bliss, är välkommen i mån av plats.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse och insikt i allas rätt till kommunikation när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, AKK.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om

 • blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik
 • färdigheter i kommunikation med bliss
 • kunskaper i att vara modell och samtalspartner
 • förståelse för att tillgodose blissanvändarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 29 maj 2020