Hoppa till innehåll

Blisskurs

Denna kurs innehåller blisspråkets historia och uppbyggnad samt hur kommunikation med symboler och blissord sker. Kursen omfattar 3 dagar.

 • 13
  tisdag
  oktober 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Campus, Rålambsvägen 32B
 • 14
  onsdag
  oktober 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Campus, Rålambsvägen 32B
 • 08
  tisdag
  december 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Campus, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 235923
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi diskuterar metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning och vardagssituationer för personer som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen.

Föreläsningar varvas med diskussioner, film och praktiska övningar.

Kursen omfattar 3 kursdagar. För mer information om bliss se SPSM:s sida om bliss.

Medverkande

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse och insikt i allas rätt till kommunikation när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, AKK.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik samt färdigheter i kommunikation med bliss. Du har fått kunskaper i att vara samtalspartner och en modell för god kommunikation. Du har också förståelse för att tillgodose blissanvändarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Funktionsnedsättningar

Förvärvad hjärnskada, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 1 juni 2020