Hoppa till innehåll

Blisskurs

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse och insikt i allas rätt till kommunikation när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, AKK.

 • 11
  tisdag
  februari 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • 12
  onsdag
  februari 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • 12
  tisdag
  maj 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 224500
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Vi ger förslag på metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning och vardagssituationer för personer som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen. Föreläsningar varvas med diskussioner, film och praktiska övningar.

För mer information om bliss se SPSM:s sida om bliss.

Innehåll dag 1 och 2:

 • Presentation av blissystemets bakgrund
 • Symboler och uppbyggnad
 • Bliss i vardagen
 • Erfarenheter kring kommunikation via bliss

Medverkande: Boel Heister Trygg, leg. logoped, SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum, Malmö

Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

Innehåll dag 3:

Kursdagen riktar sig till dig som tidigare deltagit i blisskurs. Tag med dig dina egna frågor och funderingar! Under dagen varvas korta presentationer med film och samtal.

 • Hur gick det sedan (efter blisskursen)?
 • Hur går vi vidare i vårt blissande?
 • Samtalsstöd, utvecklingsstöd och tolk - om dina olika roller
 • Erfarenhetsutbyte

Medverkande: Boel Heister Trygg, leg. logoped, SÖK, Malmö

Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal, rektorer och förskolechefer samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse och insikt i allas rätt till kommunikation när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, AKK.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik samt färdigheter i kommunikation med bliss. Du har fått kunskaper i att vara modell och samtalspartner. Du har också förståelse för att tillgodose blissanvändarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Funktionsnedsättningar

Förvärvad hjärnskada, Rörelsehinder, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning, Övriga funktionsnedsättningar

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Särskild utbildning för vuxna, Yrkesvux

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Publicerat tisdag 10 december 2019 Granskat torsdag 23 januari 2020