Blisskurs

Denna kurs innehåller blisspråkets historia och uppbyggnad samt hur kommunikation med symboler och blissord sker. Kursen omfattar 3 dagar. 

 • 16
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 17
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 06
  torsdag
  december 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161116
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Vi ger förslag på metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning och vardagssituationer för personer som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen. Föreläsningar varvas med diskussioner, film och praktiska övningar.

För mer information om bliss gå in på Specialpedagogiska skolmyndighetens websida, www.spsm.se.

Innehåll dag 1 och 2:

- Presentation av blissystemets bakgrund.

- Symboler och uppbyggnad.

- Bliss i vardagen.

- Erfarenheter kring kommunikation via bliss.

Medverkande: Boel Heister Trygg, leg. logoped, SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum, Malmö,

Ulla Ekeberg, leg arbetsterapeut, Furuboda folkhögskola, Åhus

David Möller, blissanvändare, Vellinge

Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

 

Innehåll dag 3:

Kursdagen riktar sig till dig som tidigare deltagit i blisskurs. Tag med dig dina egna frågor och funderingar! Dagen varvas med korta presentationer, film och samtal.

- Hur gick det sedan (efter blisskursen)?

- Hur går vi vidare i vårt blissande?

- Samtalsstöd, utvecklingsstöd och tolk - om dina olika roller.

- Erfarenhetsutbyte.

Medverkande:

Boel Heister Trygg, leg. logoped, SÖK, Malmö.

Ida Andersson, leg. logoped, SÖK, Malmö

Susanne Lindros, rådgivare, SPSM, Malmö

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal, rektorer och förskolechefer samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation med bliss och om omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö. Du får också förståelse och insikt i allas rätt till kommunikation när bliss är eller kan bli ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, AKK.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik samt färdigheter i kommunikation med bliss. Du har fått kunskaper i att vara modell och samtalspartner. Du har också förståelse för att tillgodose blissanvändarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat onsdag 19 september 2018