Bliss, baskurs

Denna baskurs på 3 dagar om Bliss behandlar blisspråkets historia och uppbyggnad, dess grammatik och syntax. Hur sker kommunikation med symboler och blissord?

 • 14
  onsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 15
  torsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 30
  fredag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder
 • Aktivitets-ID: 166221
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi diskuterar metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning av barn och elever som använder bliss.

Förutom erfarenhetsutbyte, metodik och fördjupning i blisspråket diskuterar vi också hur man kan kartlägga kommunikationen.

Kursen omfattar 3 tillfällen. En arbetsuppgift med koppling till deltagarnas yrkesvardag ingår och genomförs mellan kursdagar 2 och 3.

I kursen ingår en arbetspärm som deltagarna följer och arbetar praktiskt med.

Medverkande

Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Målgruppsbeskrivning

SPSM:s kurser fokuserar på pedagogiska konsekvenser för barn och elevers lärande, pedagogers arbete och förskolan och skolan som organisation. Kursen vänder sig till personer som i sin verksamhet möter barn, elever och vuxna som behöver bliss för sin kommunikation och lärande samt vårdnadshavare. Kursen är även öppen för elevhälsopersonal, skolledare och modersmålslärare som önskar utveckla kompetensen inom sin yrkesroll.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande som kommunicerar med Bliss.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskap om att använda Bliss och AKK i alla kommunikativa sammanhang.
- Förståelse för betydelsen av aktiviteter och anpassningar för delaktighet och lärande.
- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett  pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
- Möta personer som använder bliss.
- Kunskaper om blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik.
- Kunskaper om metodik och idébank för undervisning och kommunikation.
- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet.

Upplysningar om innehåll

Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Annan pedagogisk verksamhet

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om konferensen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om plats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före startdag. 
Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns mikrovågsugn men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat fredag 12 oktober 2018
Tillbaka till toppen