Hoppa till innehåll

Bedömningsformer för elever med NPF inom gymnasieskola och vuxenutbildning

Tematräff om bedömningsformer för elever med NPF inom gymnasieskola och vuxenutbildning.

 • 28
  måndag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208586
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff kring planering, genomförande och tillämpning av olika bedömningsformer för elever med NPF. Efter genomförd tematräff ska deltagarna kunna resonera kring tillämpning av olika bedömningsformer för elever med NPF, samt ha ökad förståelse för vikten av differentierat lärande samt varierade formativa och summativa bedömningsformer. Deltagarna ska också fått möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte inom den egna professionen.

Medverkande

Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13
Johanna Benfatto, johanna.benfatto@spsm.se, 076-8397082

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar elever med NPF i gymnasiet eller kommunala vuxenutbildningen. Du som är specialpedagog, speciallärare, rektor eller biträdande rektor i gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning.

Förkunskaper

För att få ett så aktivt deltagande som möjligt under tematräffen är förkunskaper inom NPF önskvärt.

Syfte

Att öka kunskapen kring att planera, genomföra och tillämpa olika bedömningsformer för elever med NPF.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare:

 • Grundläggande kunskap och förståelse kring pedagogiska konsekvenser av NPF.
 • Ökad förståelse för hur man kan planera för en differentierad undervisning och bedömningsformer i relation till varandra.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13
Johanna Benfatto, johanna.benfatto@spsm.se, 076-8397082

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 5 juni 2019 Granskat fredag 11 oktober 2019