Bedömning och digitalt lärande för rektorer och samordnare i grundsärskola och gymnasiesärskola

Vi utgår från aktuella frågeställningar där du som deltagare är aktiv och delger din yrkespraktik i kollegiala samtal. Du anmäler dig till två tematräffar under våren 2019.

 • 06
  onsdag
  februari 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 04
  torsdag
  april 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor
 • Aktivitets-ID: 186144
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från aktuella frågeställningar där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal. Under våren kommer vi att bland annat diskutera ledning och stimulans, tillgängliga lärmiljöer, elevens delaktighet, anpassningar och särskilt stöd, betyg och bedömning, digitaliseringsstrategier, uppdelning av centrala innehållet i läroplanen, med mera.

Du anmäler dig till två tematräffar under vårterminen 2019.

Litteratur och länkar:

https://www.skolverket.se/

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/grundskoleutbildningens-digitalisering-1.260153

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Målgruppsbeskrivning

Rektorer och samordnare inom förvaltning i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du som rektor och samordnare får ett forum för kollegialt lärande. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar i skolledarrollen och som samordnare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Mål

Efter tematräffarna har du som deltagare grundläggande kunskaper om:

 • tillgängliga lärmiljöer
 • elevens delaktighet
 • anpassningar och särskilt stöd
 • betyg och bedömning
 • digitaliseringsstrategier
 • fördelningen av det centrala innehållet och den nya timplanen i grundsärskola och gymnasiesärskola

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Bedömning och betyg

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 12 november 2018 Granskat fredag 18 januari 2019