Bedömning och digitalt lärande för rektorer och samordnare i grundsärskola och gymnasiesärskola

Du anmäler dig till två tematräffar under höstterminen 2018. Vi utgår från aktuella frågeställningar där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal.

 • 25
  tisdag
  september 2018
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 20
  tisdag
  november 2018
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 168464
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från aktuella frågeställningar och har ett kollegialt samtal i ett interaktivt erfarenhetsutbyte kring din yrkespraktik. Under hösten kommer vi att bland annat diskutera ledning och stimulans, tillgängliga lärmiljöer, elevens delaktighet, anpassningar och särskilt stöd, betyg och bedömning, digitaliseringsstrategier, uppdelningen av centralt innehåll och timplanen.

Du anmäler dig till två tematräffar under höstterminen 2018.

Litteratur och länkar:

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/

 

https://www.skolverket.se/

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/grundskoleutbildningens-digitalisering-1.260153

 

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Målgruppsbeskrivning

Rektorer och samordnare inom förvaltning i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du som rektor och samordnare får ett forum för kollegialt lärande. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar i skolledarrollen och som samordnare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Mål

Efter tematräffarna har du som deltagare kunskaper om:

tillgängliga lärmiljöer,

elevens delaktighet,

anpassningar och särskilt stöd,

betyg och bedömning,

digitaliseringsstrategier,

fördelningen av det centrala innehållet och den nya timplanen i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 12 juni 2018 Granskat onsdag 15 augusti 2018