Baskurs utifrån stödmaterial hörselnedsättning

Kursen belyser olika fokusområden som är viktiga för att göra lärmiljön tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

 • 20
  måndag
  september 2021
  Avslutas 26 okt-2021, Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 285160
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från fyra olika avsnitt som belyser olika fokusområden som är viktiga för att göra lärmiljön tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

- Hörselnedsättning och ljudmiljö
- Hörselmätning och hörhjälpmedel
- Kommunikativa strategier och visuellt stöd
- Organisation för en tillgänglig lärmiljö

Du får tillgång till materialet på kursens plattform. Kursen är upplagd utifrån att du läser och ser på film samt reflekterar med stöd av reflektionsfrågor, ensam eller i samtal med kollegor.

Omfattning:
Kursen pågår under perioden 20/9-26/10-2021
Du behöver avsätta ca 20 timmar, exklusive liveträffar, för att genomföra kursen.

Inför kursen erbjuds ett introduktionstillfälle live i Zoom tisdag den 21/9-2021 klockan 15.00–16.00

Inför detta tillfälle kommer du som deltagare få en länk till introduktionstillfället. Du väljer själv om vill deltaga eller inte.

Kursens upplägg

Detta är en självstudiekurs där du erbjuds möjlighet att delta vid följande livetillfällen.

 • Tisdag den 21/9 2021 klockan 15.00–16.00

   Introduktionstillfälle

 • Tisdag den 5 okt kl 15.00–16.30

  Hörselnedsättning och ljudmiljö

  Hörselmätning och hörhjälpmedel

 • Tisdag den 19 okt kl 15.00–16.30

  Kommunikativa strategier och visuellt stöd

  Organisation för en tillgänglig lärmiljö

 • Tisdag den 26 okt kl 15.00-16.30

  Reflektion och erfarenhetsutbyte av kursen

Vi rekommenderar att du deltar vid minst 2 tillfällen för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

 

Medverkande

Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 0104735435
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Målgruppsbeskrivning

Du som möter barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning inom skolans olika verksamheter.

Förkunskaper

Inga

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Komvux som särskild utbildning

Teman

Lärmiljö, TillgänglighetPublicerat lördag 12 juni 2021