Baskurs i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

I baskursen om AKK går vi igenom grunderna i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Syftet med kursen är att du ska få kunskap om AKK för att kunna komma igång med AKK.

 • 08
  torsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 05
  onsdag
  december 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 161808
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I kursen går vi igenom följande:

 • Vad är Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)?
 • Vilka behöver AKK?
 • Rätten till kommunikation
 • Hur du kan skapa en kommunikativ miljö med AKK
 • Olika AKK-vägar
 • Olika behov av AKK
 • Hur du kommer igång med AKK

I kursen kommer Boel Heister Trygg och Ida Andersson som är logopeder att föreläsa om AKK. De arbetar på Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK.

Kursen omfattar två dagar. Mellan kurstillfällena får du en uppgift att genomföra i din yrkesverksamhet.

Medverkande

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Målgruppsbeskrivning

Personal som i sitt arbete har behov av ökad kunskap inom AKK.

Syfte

Du får grundläggande kunskaper om Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion.

Mål

Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskaper inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och hur du kan skapa en god kommunikativ miljö.

Upplysningar om innehåll

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat fredag 7 september 2018