Hoppa till innehåll

Baskurs Att undervisa elever som har språkstörning

Baskursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av ledning, stimulans och extra anpassningar som kan öka möjligheten för elever med språkstörning att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanens mål.

 • 04
  fredag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 06
  fredag
  december 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208391
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Baskursen kommer i huvudsak att handla om stödinsatser i form av ledning, stimulans och extra anpassningar som kan öka möjligheten för elever med språkstörning att kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanens mål.

Medverkande

Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010473 54 62
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Målgruppsbeskrivning

Undervisande lärare gärna tillsammans med specialpedagog/speciallärare och rektor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Att öka möjligheten till lärande och ökad måluppfyllelse för elever med språkstörning.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • Pedagogiska konsekvenser av språkstörning.
 • Att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning.
 • Att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010473 54 62
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Vi bjuder på kaffe på för- och eftermiddag. Lunch ingår inte.

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 4 juni 2019 Granskat måndag 15 juli 2019