Barn och ungdomar med cerebral synnedsättning (CVI) 6-18 år

Detta är en grundläggande tvådagarsutbildning  för dig som förälder

 • 02
  tisdag
  oktober 2018
  -
  03
  onsdag
  oktober 2018
  09.30 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 151047
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under kursdagarna kommer du att få information om cerebral synndesättning, dess orsaker och konsekvenser, så att du som förälder kan stötta ditt barn i skolarbetet.

Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar och erfarehetsutbyte.

 

Medverkande

Åsa Karlsson-Lundqvist, asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, 010-473 51 00

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar till barn och ungdomar mellan 6-18 år med cerebral synnedsättning (CVI)

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö

Mål

 • Kursdeltagaren har övergripande kunskap om cerebral synnedsättning (CVI) och konsekvenser för lärande.
 • Kursdeltagaren har förståelse för hur omgivningen påverkar aktivitet, delaktighet och lärande.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Åsa Karlsson-Lundqvist, asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, 010-473 51 00

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

Publicerat tisdag 17 april 2018 Granskat fredag 1 juni 2018