Barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

En kurs som riktar sig till personal som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning och med ytterligare funktionsnedsättning i förskola, grundsärskola med inriktning träningsskola och gymnasiesärskola.

 

 • 08
  måndag
  november 2021
  -
  26
  fredag
  november 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 279923
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursmaterialet presenteras i form av inspelade föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Studierna beräknas ta sammanlagt ca 16 timmar fördelat på kursperioden. Deltagarna väljer själva när man går in och arbetar med materialet.

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan
Genomgång av ögat synen och synnedsättning/hjärnsynnedsättning (CVI)

Aspekter på hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar elevens utveckling och lärande. Kursen behandlar förhållningssätt och bemötande ur ett dialogiskt perspektiv

 • Aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer
 • Samspel och kommunikation
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg
 • Orientering och förflyttning

 

 

Medverkande

Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33
Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se, 010-473 52 43
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52

Målgruppsbeskrivning

Lärare, assistenter, arbetslag, elevhälsoteam som möter elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i grundsärskolan med inriktning träningsskola.

Att få kunskap kring pedagogiska konsekvenser av hur svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar lärandet.

Mål

Kursdeltagarna har efter genomför kurs kunskap om:

 • svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsehinder, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se, 010-473 52 43
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, SpecialskolaPublicerat torsdag 13 maj 2021