Hoppa till innehåll

Barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

En kurs som riktar sig till personal som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning och med ytterligare funktionsnedsättning i förskola, grundsärskola med inriktning träningsskola och gymnasiesärskola.

Välkommen till en kurs som genomförs via digitala föreläsningar i vår utbildningsmiljö.

 • 08
  måndag
  mars 2021
  -
  26
  fredag
  mars 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 257433
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursmaterialet presenteras i form av inspelade föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Studierna beräknas ta sammanlagt ca 16 timmar fördelat på kursperioden. Deltagarna väljer själva när man går in och arbetar med materialet.

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan
Genomgång av ögat synen och synnedsättning/hjärnsynnedsättning (CVI)

Aspekter på hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar elevens utveckling och lärande. Kursen behandlar förhållningssätt och bemötande ur ett dialogiskt perspektiv

 • Aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer
 • Samspel och kommunikation
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg
 • Orientering och förflyttning

 

 

Medverkande

Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33
Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se, 010-473 52 43
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252

Målgruppsbeskrivning

Lärare, assistenter, arbetslag, elevhälsoteam som möter elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i grundsärskolan med inriktning träningsskola.

Att få kunskap kring pedagogiska konsekvenser av hur svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar lärandet.

Mål

Kursdeltagarna har efter genomför kurs kunskap om:

 • svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsehinder, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se, 010-473 52 43

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Publicerat torsdag 25 februari 2021