Hoppa till innehåll

Barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

En kurs som riktar sig till personal som arbetar med elever med svår synnedsättning med ytterligare funktionsnedsättning.

 • 20
  tisdag
  oktober 2020
  -
  01
  söndag
  november 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 242541
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs som genomförs via digitala föreläsningar i vår utbildningsmiljö.

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan
Genomgång av ögat synen och synnedsättning/hjärnsynnedsättning (CVI)

Aspekter på hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar elevens utveckling och lärande. Kursen behandlar förhållningssätt och bemötande ur ett dialogiskt perspektiv

 • Aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer
 • Samspel och kommunikation
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg
 • Orientering och förflyttning

 

 

Föreläsare

Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se,

Målgruppsbeskrivning

Lärare, assistenter, arbetslag, elevhälsoteam som möter elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i grundsärskolan med inriktning träningsskola.

Att få kunskap kring pedagogiska konsekvenser av hur svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar lärandet.

Mål

Kursdeltagarna har efter genomför kurs kunskap om:

 • svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder, Synnedsättning, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Publicerat måndag 3 augusti 2020