Barn och elever med hörselnedsättning

Baskurs hörselnedsättning

 • 10
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Hässleholm, Hotell Statt, Karl Johan
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 160999
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Baskurs hörselnedsättning

Tematräffen innehåller föreläsningar och erfarenhetsbyte som syftar till att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning samt hur förskolan och skolan kan tillgängliggöra lärmiljön.

Dagen inleds med föreläsningar om örat och hörseln, följt av bland annat det kommunala stödet till målgruppen, praktisk hörövning och hörteknik. På eftermiddagen delar vi gruppen och diskuterar tillgänglig lärmiljö i olika skolformer, dagen avslutas av en ung vuxen som delar med sig av sina erfarenheter.

Medverkande

Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för barn och elever med hörselnedsättning

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskap om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för barn och elever med hörselnedsättning

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat torsdag 30 augusti 2018