Barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI)

Kursen ger kursdeltagaren grundläggande kunskaper om cerebral synnedsättning och dess konsekvenser i olika skolsituationer och berör personal som arbetar med barn och elever i alla skolformer.

 • 10
  tisdag
  april 2018
  -
  12
  torsdag
  april 2018
  09.00 - 14.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 125611
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Under vissa pass har du möjlighet att välja grupp utifrån elevens förutsättningar. Kursen har ett medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv där de olika delarna kompletterar varandra.

Kursens innehåll:

 • Cerebral synnedsättning, orsaker och konsekvenser
 • Strategier och pedagogiska möjligheter och konsekvenser
 • Praktiska övningar och erfarenhetsutbyte
 • Seendet och utvecklingsaspekter utifrån cerebral synnedsättning
 • Orientering och förflyttning
 • Teknik och pedagogik
 • Bildtolkning och taktilt skapande

Medverkande

Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82
Åsa Karlsson-Lundqvist, asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, 010-473 51 00

Målgruppsbeskrivning

Lärare eller förskollärare eventuellt tillsammans med resursperson i samtliga skolformer som undervisar eller i sin grupp har barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI) med eller utan ytterligare flerfunktionsnedsättningar

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever med synnedsättning med fokus på en inkluderande skolmijö.

Mål

Kursdeltagaren:

 • har övergripande kunskap om cerebral synnedsättning (CVI) och dess konsekvenser för undervisningssituationen
 • har kunskap och förståelse om omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 3 maj 2017 Granskat tisdag 20 februari 2018