Hoppa till innehåll

Barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI)

Cerebral synnedsättning
Orsaker och konsekvenser
Strategier och pedagogiska möjligheter
Praktiska övningar och erfarenhetsutbyte

 • 28
  tisdag
  april 2020
  -
  29
  onsdag
  april 2020
  09.30 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 216346
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En två dagars kurs som ger grundläggande kunskaper om cerebral synnedsättning och dess konsekvenser i olika skolsituationer.

Kursens innehåll:

 • seendet och utvecklingsaspekter utifrån cerebral synnedsättning
 • pedagogiska konsekvenser
 • pedagogiska dilemman
 • orientering och förflyttning
 • pedagogik och teknik
 • bildtolkning och taktilt skapande

Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Under vissa pass har du möjlighet att välja grupp utifrån elevens förutsättningar. En grupp kommer att inrikta sig mot barn, elever med CVI och flerfunktionsnedsättningar.

Kursen har ett medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv där de olika delarna kompletterar varandra.

28 april 9.30 - 16.00
29 april 8.30 - 16.00

 

Medverkande

Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Målgruppsbeskrivning

Lärare eller förskollärare eventuellt tillsammans med resursperson i samtliga skolformer som undervisar eller i sin grupp har barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI)

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever med synnedsättning med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Kursdeltagaren:

 • har övergripande kunskap om cerebral synnedsättning (CVI) och dess konsekvenser för undervisningssituationen
 • har kunskap och förståelse om omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 november 2019 Granskat onsdag 22 januari 2020