Hoppa till innehåll

Barn och elev med svår synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

Personal som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet med ytterligare funktionsnedsättning.

 

 • 23
  onsdag
  oktober 2019
  09.30 - 16.30
 • 24
  torsdag
  oktober 2019
  08.30 - 15.30 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mellringevägen 102
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 207693
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan.

 

Innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen och cerebral synnedsättning (CVI)
 • Aspekter på hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar barnets och elevens utveckling och lärande
 • Kursen behandlar förhållningssätt och bemötande ur ett dialogigiskt perspektiv
 • Aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer
 • Samspel och kommunikation
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg
 • Orientering och förflyttning

Kursens innehåller föreläsningar som varvas med filmade illustrationer och praktiska övningar.

Under kursen ges möjlighet att i grupper diskutera och dela erfarenheter kring pedagogiska konsekvenser.

Medverkande

Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se,
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, speciallärare, specialpedagog, lärare, resurspersoner, arbetslag och elevhälsoteam som möter barn och elever med synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever med svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i förskola och grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskola, individuella programmet.

Att få kunskap kring pedagogiska konsekvenser av hur svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar lärandet.

Mål

Kursdeltagarna har kunskap om:

 • svår synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Utvecklingsstörning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 20 maj 2019 Granskat måndag 24 juni 2019