Barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

En tredagars föräldrautbildning med möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Kursen riktar sig till föräldrar till barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning, i åldern 1-6 år.

 • 25
  tisdag
  september 2018
  -
  27
  torsdag
  september 2018
  09.30 - 15.00 Solna, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 144978
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen riktar sig till föräldrar till barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning, i åldern 1-6 år.

Kursdeltagarna får kunskap om hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar barnets utveckling och hur man som förälder kan ge barnet stöd i utvecklingen.

Synens funktion under uppväxtåren

Aspekter på hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar barnets utveckling och lärande

 • Samspel och kommunikation
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Delaktighet och omgivningsfaktorer
 • Utvecklingsfrämjande miljöer
 • Lek och aktiviteter
 • Orientering och förflyttning

Om flera ansökningar från samma område inkommer eller om rådgivare inom SPSM, specialpedagoger inom habilitering eller syncentral påtalar behov av vårt kursinnehåll, kan vi erbjuda 3 kursdagar och förlägga dem på den ort där deltagarna bor.

Medverkande

Gerd Tobiason Jackson, gerd.tobiason-jackson@spsm.se, 010-4735255
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar och vårdnadshavare till barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning 1-6 år

Syfte

Att få kunskap om:

 • hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar barnets utveckling
 • hur föräldrar kan ge barnet stöd i utvecklingen
 • hur andra föräldrar med barn i ungefär samma ålder och med liknande behov, fått och utvecklat stöd för sitt barn

Mål

Kursdeltagarna har:

 • kunskap om synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning och hur det påverkar barnets utveckling
 • förståelse om hur de kan ge barnet stöd i utvecklingen
 • fått möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Gerd Tobiason Jackson, gerd.tobiason-jackson@spsm.se, 010-4735255

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58


Publicerat onsdag 24 januari 2018 Granskat tisdag 7 augusti 2018