Hoppa till innehåll

Barn med måttlig till svår synnedsättning 6-12 år

Denna tvådagarskurs vänder sig till dig som är förälder till ett barn med måttlig till svår synnedsättning där barnet har svartskrift som läsmedium. I kursen får du som förälder mer kunskap om vad det innebär att ha en synnedsättning i skolmiljö och vilka hjälpmedel och vilket pedagogiskt stöd det finns att få. 

 • 19
  tisdag
  mars 2019
  -
  20
  onsdag
  mars 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 150997
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du, under två heldagar med teoretiska och praktiska pass, får grundläggande kunskaper om synnedsättning och dess konsekvenser i olika skolsituationer. 

Under kursdagarna kommer du att lära dig mer om:

 • Seendet, synen, belysning och miljöanpassning med praktiska övningar
 • utveckling och identitet, samspel och delaktighet
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever som behöver anpassade synhjälpmedel.
 • Läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid synnedsättning
 • Roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Medverkande

Anna Douhan Wahlberg, anna.douhan-wahlberg@spsm.se, 010-4735528
Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48
Jenny Nygren, jenny.nygren@spsm.se, 0739831478

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar till barn med måttlig till svår synnedsättning 6 - 12 år

Syfte

Syftet är att ge dig som förälder information och kunskap för att kunna ge ditt barn stöd i skolarbetet.

Mål

Har övergripande kunskap om synnedsättning och konsekvenser för lärandet.

Har förståelse för hur omgivningen påverkar delaktighet och lärande.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny Nygren, jenny.nygren@spsm.se, 0739831478

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Publicerat tisdag 17 april 2018 Granskat tisdag 5 februari 2019