Barn med måttlig till svår synnedsättning 6-12 år

Seende och synen
Aspekter på att utvecklas med synnedsättning
Samspel och kommunikation
Studieteknik, lärmiljöanpassning och skolarbete
Stöd i skolan och på fritiden

 

 • 28
  tisdag
  mars 2017
  -
  29
  onsdag
  mars 2017
  09.00 - 16.00 Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 83876
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Seende och synen
Aspekter på att utvecklas med synnedsättning
Samspel och kommunikation
Studieteknik, lärmiljöanpassning och skolarbete
Stöd i skolan och på fritiden

Medverkande

Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-4735148
Jenny Nygren, jenny.nygren@spsm.se, 0739831478

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar till barn med måttlig till svår synnedsättning 6-12 år.

Syfte

Syftet med Resurscenter syns föräldrakurser är att ge föräldrar information och kunskap för att kunna ge barnen stöd i skolarbetet.

Mål

Kursdeltagaren har övergripande kunskap om synnedsättning och pedagogiska konsekvenser.

Kursdeltagaren har förståelse för omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.

Kursdeltagaren har kännedom om strategier för att utforma lärmiljö och pedagogik.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-4735148
Maria Östman, maria.ostman@spsm.se, 010-473 50 67

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår

Logi

Ingår
Ersättning för resa utgår

Publicerat onsdag 4 maj 2016 Granskat måndag 6 mars 2017