Hoppa till innehåll

Barn med blindhet i förskola, steg 1 av 2

En nätbaserad grundkurs för dig som är förskollärare och undervisar barn med blindhet. Kursen förmedlar ett inkluderande arbetssätt där alla barn förväntas vara delaktiga i förskoleverksamheten.
Hela arbetslag bestående av förskollärare, specialpedagog och barnskötare kan med fördel genomföra kursen.

 

 • 29
  tisdag
  september 2020
  -
  16
  fredag
  oktober 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 242452
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätbaserad kurs där du får grundläggande kunskaper om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika situationer på förskolan. Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på kollegialt lärande där du som deltagare reflekterar, skriver och svarar på inlägg i kursforum. I kursforum kommer du också möta kursledarna som läser och svarar på inlägg. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt eller tillsammans med kollegor eller i undervisningen på hemmaplan.

Kursen startar tisdagen den 29 september kl. 9.30-10.30 med en gemensam digital träff där alla kopplar upp sig via en länk (zoom). Ni behöver inte ha någon särskild programvara installerad för att kunna delta. Denna träff är obligatorisk men i övrigt disponerar ni er egen tid. Vi kommer erbjuda fler digitala möten under kursens gång. Ni har tre veckor på er att genomföra kursen. Sista dagen att avsluta kursen är den 16 oktober.

Kursen är omarbetad utifrån en fysisk kurs som omfattade fyra hela dagar (ca 30 timmar). I  nätbaserad form beräknas samma tidsåtgång men en rekommendation är att dela upp arbetet i kortare pass.

 

Under kursen kommer du att få lära dig:

 • hur blindhet kan påverka barnets utveckling
 • hur taktila bilder och bildtolkning kan introduceras i förskolan
 • punktskrift, att skriva, läsa och hur man kan göra den tillgänglig i förskolemiljön
 • innebörden av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
 • uppmuntra lek, samspel och kommunikation och förståelse för blindhetens inverkan
 • främja barnets självständighet i vardagen på förskolan, vid till exempel måltider, orientering och förflyttning

Efter genomförd kurs finns möjlighet till en dags uppföljnings-kurs på den egna förskolan.

Medverkande

Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252

Föreläsare

Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43

Målgruppsbeskrivning

En grundläggande kurs för dig som är förskollärare och undervisar barn med blindhet. Hela arbetslag bestående av förskollärare, specialpedagog och barnskötare kan med fördel genomföra kursen.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn med blindhet med fokus på en inkluderande förskolemiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • blindhet och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet.
 • olika omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på förskolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Övergripande

Upplysningar om innehåll

Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Publicerat måndag 10 augusti 2020