Barn med blindhet i förskola, steg 1 av 2

Detta är en grundläggande kurs för dig som är förskollärare och arbetar med barn med blindhet. Hela arbetslag bestående av förskollärare, specialpedagog och barnskötare kan med fördel genomföra kursen tillsammans.

 

 

 • 12
  tisdag
  februari 2019
  -
  15
  fredag
  februari 2019
  09.00 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 151057
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du under fyra heldagar med teoretiska och praktiska pass, får grundläggande kunskaper om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika situationer på förskolan.

Kursen förmedlar ett inkluderande arbetssätt där alla barn förväntas vara delaktiga i förskoleverksamheten.

Under kursdagarna kommer du få att lära dig:

 • hur blindhet kan påverka barnets utveckling
 • hur taktila bilder och bildtolkning kan introduceras i förskolan
 • punktskrift, att skriva, läsa och hur man kan göra den tillgänglig i förskolemiljön
 • innebörden av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
 • uppmuntra lek, samspel och kommunikation och förståelse för blindhetens inverkan
 • främja barnets självständighet i vardagen på förskolan, vid till exempel måltider 
 • orientering och förflyttning

Kursen följs av steg 2 på respektive förskola

Medverkande

Karin Regnell, karin.regnell@spsm.se, 010-4735468
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Katarina Östlund Hägglund, katarina.ostlund-hagglund@spsm.se, 010-473 51 51
Åsa Karlsson-Lundqvist, asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, 010-473 51 00
Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132

Målgruppsbeskrivning

Kursen riktar sig till förskollärare som arbetar med barn med blindhet. Barnskötare är välkommen tillsammans med ansvarig förskollärare, förskolechef eller specialpedagog

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn med blindhet med fokus på en inkluderande förskolemiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på förskolan, regionalt och nationellt
 • blindhet och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58
Anna Lindström, anna.lindstrom@spsm.se, 010-473 53 53

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 17 april 2018 Granskat måndag 3 december 2018