Barn med blindhet, 3-4 år

Kurs för föräldrar till barn med blindhet, 3-4 år

 • 21
  onsdag
  mars 2018
  -
  22
  torsdag
  mars 2018
  Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder, Elev Barn
 • Aktivitets-ID: 120232
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under kursen får du som förälder tillfälle att lära dig mer om punktskrift och taktila bilderböcker. Information om ljudets betydelse som informationskanal vid en synnedsättning kommer också att ges samt hur du som förälder kan hjälpa och stödja ditt barn till ökad självständighet.

Kursen ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra föräldrar till barn med blindhet.

 

Medverkande

Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Karin Regnell, karin.regnell@spsm.se, 010-4735468
Katarina Östlund Hägglund, katarina.ostlund-hagglund@spsm.se, 010-473 51 51
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132

Syfte

Syftet med Resurscenter syns föräldrakurser är att ge föräldrar övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling samt hur föräldrar bäst kan ge barnet stöd i utvecklingen. Syftet är också att ge föräldrar möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Mål

 • Kursdeltagaren har övergripande kunskap om pedagogiska konsekvenser för lärande och utveckling hos barn med blindhet.
 • Kursdeltagaren har förståelse för omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande för barn med blindhet.

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48
Katarina Östlund Hägglund, katarina.ostlund-hagglund@spsm.se, 010-473 51 51

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår

Logi

Ingår
Ersättning för resekostnad utgår. För bokning av logi och resor kontakta receptionen på Campus, telefon 010-473 56 04 eller via mail cam-receptionen@spsm.se

Publicerat måndag 12 juni 2017 Granskat måndag 19 februari 2018