Barn med blindhet 2–6 år, erfarenhetsutbyte med tvärprofessionellt stöd för vårdnadshavare

Erfarenhetsutbyte med tvärprofessionellt stöd för vårdnadshavare till barn med blindhet 2–6 år.

 • 07
  torsdag
  oktober 2021
  09.00 - 11.00 Digital kurs, via Zoom
 • 02
  torsdag
  december 2021
  09.00 - 11.00 Digital kurs, via Zoom
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 287032
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi erbjuder vårdnadshavare till barn med blindhet 2–6 år, möjlighet till erfarenhetsutbyte med tvärprofessionellt stöd.

Innehållet bestäms utifrån områden som är aktuella och angelägna för vårdnadshavarna.

Erfarenhetsutbytet sker vid två tillfällen, torsdagen den 7 oktober och torsdagen den 2 december 2021 mellan kl. 09.00–11.00.

Medverkande

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43

Målgruppsbeskrivning

Vårdnadshavare till barn med blindhet 2–6 år.

Syfte

Syftet är att erbjuda vårdnadshavare till barn med blindhet 2–6 år möjlighet till erfarenhetsutbyte med tvärprofessionellt stöd.

Mål

Vårdnadshavare till barn med blindhet 2–6 år har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med tvärprofessionellt stöd.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Vuxnas lärande

Övrigt

Kursen är digital och omfattar två tillfällen med en anmälan.
Vid det första tillfället deltar två specialpedagoger från Resurscenter syn och vid det andra deltar psykolog och specialpedagog från Resurscenter syn.Publicerat torsdag 16 september 2021