Barn inom Autismspektrumtillstånd (AST) i Förskolan

Kurs med fokus på pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd anpassningar i den fysiska-, sociala- och pedagogiska lärmiljön för barn i förskolan.

 • 24
  tisdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Alvesta, Konferenscentrum
 • 25
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Alvesta, Konferenscentrum
 • 22
  tisdag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Alvesta, Konferenscentrum
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 139469
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

3 dagars kurs med fokus på anpassningar i den fysiska-, sociala- och pedagogiska lärmiljön samt hur verksamheten kan planera långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling för barn inom autismspektrumtillstånd i förskolan.

Kursen ges sammanhängande under två av dagarna, medan den tredje dagen är en uppföljningsdag längre fram under våren. På kursen blandas föreläsninar med gruppdiskussioner samt erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Britt-Lis Persson, britt-lis.persson@spsm.se, 010 4735420
Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare samt andra pedagoger som arbetar i förskolan.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om barn inom autismspektrumtillstånd och vilka konsekvenser det kan få för lärandet samt vad du kan göra för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande. 

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap och ökad förståelse för

- pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd

- hur du långsiktigt kan planera, strukturera och anpassa verksamheten och lärmiljön

- hur en tillgänglig lärmiljö kan skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande

 

Upplysningar om innehåll

Britt-Lis Persson, britt-lis.persson@spsm.se, 010 4735420
Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 13 november 2017 Granskat fredag 9 februari 2018