Hoppa till innehåll

Barn inom autismspektrat i förskolan

Tematräffen innehåller föreläsningar och kollegialt lärande. Som kursdeltagare får du kännedom om autismspektrumtillstånd (AST), dess pedagogiska konsekvenser och hur förskolan kan anpassa och göra lärmiljön tillgänglig.

 • 22
  tisdag
  september 2020
  08.30 - 12.00 Digital tematräff
 • 07
  onsdag
  oktober 2020
  13.00 - 16.30 Digital tematräff
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 241381
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Förskolan har ett särskilt ansvar för de barn som av olika anledningar riskerar att inte utvecklas, lära och bli delaktiga i förskolans verksamhet. Tematräffen kommer att handla om vilka stödinsatser som behövs för att barn inom autismspektrumtillstånd (AST) ska få en tillgänglig lärmiljö och beredas möjlighet att lära och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Områden som lyfts är:

 • Vad är AST?
 • Samvariation
 • Kartläggning
 • Tillgängliga lärmiljöer utifrån AST
 • Studiepaketet NPF
 • Stödmaterial förskola
 • DATE lärmaterial förskola
 • Kollegialt lärande

Tematräffen genomförs under två halvdagar á 3,5h per gång, med en hemuppgift i mellan gångerna. Upplägget sker i föreläsningsform kombinerat med kollegiala diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi ser gärna att två eller flera personer från samma verksamhet deltar.

Medverkande

Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig i första hand till undervisande förskollärare och rektorer. Barnskötare är välkomna tillsammans med undervisande förskollärare. Vi ser gärna att fler från samma verksamhet anmäler sig.

Förkunskaper

Förskollärarutbildning eller annan jämförbar pedagogisk utbildning

Syfte

Syftet med tematräffen är att ge dig som deltagare ökad kunskap om barns behov utifrån autismspektrumtillstånd (AST) för att ge barnen möjlighet till lärande och ökad måluppfyllelse.

Mål

Efter avslutad tematräff, har du som deltagare kännedom om

 • autismspektrumtillstånd (AST)
 • pedagogiska konsekvenser av AST
 • hur du uppmärksammar och analyserar behov hos barn med AST
 • hur du kan anpassa och göra lärmiljön tillgänglig från planering till uppföljning.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Publicerat onsdag 24 juni 2020