Autismspektrumtillstånd - Att se, möta och förstå yngre elever, baskurs

Under kursens två dagar får du som arbetar med elever i skolans tidigare år lära mer om autismspektrumtillstånd och får verktyg för att skapa en tillgänglig utbildning.

 • 07
  onsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 06
  torsdag
  december 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 165130
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som deltagare får du möjlighet att ta till dig grundläggande kunskaper, förståelse och medvetenhet om hur man skapar en tillgänglig utbildning för barn och elever med autismspektrumtillstånd från förskoleklass till årskurs 6.

Kursen omfattar 2 heldagar med en kursuppgift som skall genomföras i den egna verksamheten mellan kursdagarna, beräkna cirka 8 timmar för uppgiften.

Kursen innehåller bland annat:

 • Vad kännetecknar autism
 • Egenperspektiv
 • Funktionsnedsättningens konsekvenser
 • Pedagogiska konsekvenser
 • Strategier, anpassningar och förhållningssätt

Erfarenhetsutbyte

Medverkande

Anders Neij, anders.neij@spsm.se, 010 473 52 11
Lena Samuelsson, lena.samuelsson@spsm.se, 010-4735257

Målgruppsbeskrivning

Lärare i förskoleklass, grundskollärare 1-6, fritidspedagog, specialpedagog, rektor samt elevhälsopersonal

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper inom området autismspektrumtillstånd för att kunna skapa en tillgänglig utbildning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

 • Kunskaper om vad som kännetecknar autismspektrumtillstånd.
 • Grundläggande kunskaper i att se, förstå och möta elever i autismspektrumtillstånd.
 • Förståelse för omgivningens betydelse för lärande och utveckling.
 • Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
 • Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektiv och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Anders Neij, anders.neij@spsm.se, 010 473 52 11
Lena Samuelsson, lena.samuelsson@spsm.se, 010-4735257

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. 
Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning


Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns Micro men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat torsdag 20 september 2018
Tillbaka till toppen