Autismspektrumtillstånd - Att se, möta och förstå barn och elever, baskurs

Unders kursens två dagar får du lära mer om autismspektrumtillstånd och får verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever.

 • 06
  tisdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Jönköping, Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
 • 12
  torsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Jönköping, Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 140529
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som deltagare får du möjlighet att ta till dig grundläggande kunskaper, förståelse och medvetenhet om hur man skapar en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med autismspektrumtillstånd.

Kursen omfattar 2 heldagar med en kartläggningsuppgift som ska göras mellan kursdagarna. Uppgiften skall göras i den egna verksamheten i samverkan med arbetslaget. Beräkna ca 8 timmar för uppgiften.

Dag 1:

Vad kännetecknar autism
Funktionsnedsättningens konsekvenser
Egenperspektiv
Genomgång av kursuppgift - kartläggning.

Dag 2:

Att möta barn och elever med autism
Pedagogiska konsekvenser
Strategier, anpassningar och förhållningssätt
Erfarenhetsutbyte utifrån kursuppgift

 

Medverkande

Karin Montheli, karin.montheli@spsm.se, 0702-189974
Anders Neij, anders.neij@spsm.se, 010 473 52 11

Målgruppsbeskrivning

Personal inom elevhälsa och förskolelärare och lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper inom området autismspektrumtillstånd för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever.

 

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Kunskaper om vad som kännetecknar autismspektrumtillstånd.

- Grundläggande kunskaper för att uppmärksamma barnets och elevens behov samt kunskap om strategier, anpassningar och förhållningssätt som gynnar barnets och elevens lärande.

- Förståelse för omgivningens betydelse för aktiviteter, delaktighet och lärande.

- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö - pedagogiskt, socialt och fysiskt.

- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Karin Montheli, karin.montheli@spsm.se, 0702-189974
Anders Neij, anders.neij@spsm.se, 010 473 52 11

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Delaktighet, Elevhälsa, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat onsdag 8 november 2017 Granskat fredag 23 februari 2018