Autismspektrumtillstånd - Att se, möta och förstå äldre elever och studerande, baskurs

Under kursens två dagar får du som arbetar med elever i grundskolans senare år, gymnasieskola och vuxenutbildning lära mer om autismspektrumtillstånd och får verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

 • 02
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 27
  tisdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 161329
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som deltagare får du möjlighet att ta till dig grundläggande kunskaper, förståelse och medvetenhet om hur man skapar en tillgänglig lärmiljö för elever med autismspektrumtillstånd åk 7 - gymnasiet.

Kursen omfattar 2 heldagar med en kursuppgift som ska göras mellan kursdagarna. Uppgiften skall göras i den egna verksamheten. Beräkna ca 8 timmar för uppgiften.

Kursen innehåller bland annat:
Vad kännetecknar autism
Funktionsnedsättningens konsekvenser
Egenperspektiv
Pedagogiska konsekvenser
Strategier, anpassningar och förhållningssätt. Bedömning och betyg.
Erfarenhetsutbyte

Medverkande

Malin Arby, malin.arby@spsm.se, 010-4735567
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Målgruppsbeskrivning

Grundskollärare 7-9, gymnasielärare, specialpedagog, rektor samt elevhälsopersonal

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper inom området autismspektrumtillstånd för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö för elever och studerande.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Kunskaper om vad som kännetecknar autismspektrumtillstånd.
- Grundläggande kunskaper för att uppmärksamma elevens behov samt kunskap om strategier, anpassningar och förhållningssätt som gynnar lärande och utveckling i grundskolans senare år och gymnasieskola.
- Förståelse för omgivningens betydelse för lärande och utveckling.
- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Malin Arby, malin.arby@spsm.se, 010-4735567
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, SIS behandlingshem

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. 
Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns Micro men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018