Att utveckla verksamhetens tillgänglighet, baskurs

Denna 2 dagars baskurs ger inspiration och kunskap om förutsättningar för barn och elevers lärande kopplat till pedagogisk-, social-, och fysisk miljö.

 • 08
  torsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Skövde, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM:s lokaler i Mediapoolen, Gustav Adolfs gata 36, Skövde
 • 26
  torsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Skövde, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM:s lokaler i Mediapoolen, Gustav Adolfs gata 36, Skövde
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 140466
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som deltagare får du möjlighet att ta till dig grundläggande kunskaper, förståelse och medvetenhet om hur man skapar en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande.

För att barn och elever ska få tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön ger vi möjlighet till ökad kunskap om förutsättningar för lärande kopplat till pedagogisk-, social-, och fysisk miljö.

Kursen omfattar två heldagar med en arbetsuppgift emellan.

Observera datum och lokalbyte:

Tidigare information om dag 1, 8 mars och dag 2, 19 april är BYTT TILL dag 1, 8 mars och dag 2, 26 april.

Tidigare information om Scandic Billigen är BYTT TILL SPSM:s lokaler i Mediapoolen, Skövde.

Medverkande

AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Målgruppsbeskrivning

Målgruppen är rektorer och förskolechefer som tillsammans med verksamhetens specialpedagog/speciallärare/förstelärare ska delta i kursen och därmed gemensamt tillägna sig kunskaper om ett strategiskt utvecklingsarbete för tillgänglig lärmiljö.

Vid anmälan meddela i övrigt rutan namnet på den person som du planerar att gå kursen tillsammans med. 

Syfte

Som deltagare får du kunskap och förståelse om förutsättningar för lärande kopplat till den pedagogiska, sociala och fysiska miljön. 

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Kunskaper om att identifiera och undanröja hinder och genom aktiva åtgärder utveckla och förbättra lärmiljön med fokus på omgivningsfaktorer.

- Kunskaper om att ta fram en handlingsplan för utvecklingsarbete.

- Kunskaper om innebörden av ett systematiskt kvalitetsarbete.

- Verktyg för att kunna påbörja ett utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektiv och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande

Upplysningar om innehåll

AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning.Publicerat onsdag 8 november 2017 Granskat fredag 23 februari 2018