Att utveckla en tillgänglig lärmiljö Del 2, fortsättning på Del 1

Kursdagen är en fortsättning som bygger vidare på tematräffen Vad är en tillgänglig lärmiljö Del 1.

Under kursdagen fokuserar vi på tillgänglig lärmiljö, analys, utvecklingsprocess, erfarenhetsutbyte

samt handlingsplan för utvecklingsarbete.

 • 17
  tisdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 139803
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Förkunskapskrav:

Ett krav för deltagande är att du har gått på tematräffen Vad är en tillgänglig lärmiljö? Del 1

Kursen vänder sig till dig som är utvecklingsledare eller ansvarig för att utveckla lärmiljön i din verksamhet.

Inför kursdagen ska du ha genomfört och dokumenterat en självskattning genomförd i din verksamhet. Självskattningen ska vara gjord med värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning, se https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/ .

Resultaten från självskattningen kommer att vara utgångspunkten för kursdagens innehåll.

Vi går bl.a igenom hur analys av resultaten kan ske, hur en utvecklingsprocess kan komma till stånd samt hur du kan utforma en handlingsplan med syfte att utveckla tillgängligheten i din verksamhet.

Dagen innehåller kortare avsnitt av föreläsningar som varvas med erfarenheter från deltagarna i kursen.

Medverkande

Pia Persson, pia.persson@spsm.se, 0104735571
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762

Målgruppsbeskrivning

Skolledare, utvecklingsledare eller andra personer med mandat att driva utveckling kring lärmiljöer.

Syfte

Som deltagare får du inspiration och kunskaper om hur du kan arbeta med en utvecklingsprocess för att förbättra lärmiljön för barn, elever och vuxna med utgångspunkt i värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning.

Mål

Efter avslutad kurs har du

*kännedom om hur du kan planera och initiera en utvecklingsprocess med mål att förbättra lärmiljön,

* deltagit i erfarenhetsutbyte kring hur andra bedrivit utveckling av tillgängliga lärmiljöer

* fått stöd och inspiration kring hur du kan påbörja ett utvecklingsarbete i din verksamhet.

Upplysningar om innehåll

Pia Persson, pia.persson@spsm.se, 0104735571
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 13 november 2017 Granskat torsdag 15 februari 2018