Att undervisa vuxenstuderande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Kursen lyfter vad det innebär att studera som vuxen med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och på vilket sätt skolan behöver vara förberedd för mötet med dessa elever.

Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte samt en kortare arbetsuppgift.

 • 14
  onsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Kalmar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kvarnholmen, Södra Långgatan 62
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 161827
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vuxenutbildningen har ett viktigt ansvar i sin roll som kunskapsförmedlare för människor som av olika anledningar har behov av att återuppta och komplettera sin utbildning i vuxen ålder. Det kan handla om att skaffa sig en yrkeskompetens, ta igen bristfällig skolgång eller lära sig ett nytt språk och få en samhällsintroduktion.

Vuxenutbildningen är för många den sista chansen till en ordnad skolutbildning. Samtidigt ser det olika ut inom vuxenutbildningen beträffande stödjande insatser för studerande med funktionsnedsättning. En utveckling inom detta område är nödvändig om alla studerande på vuxenutbildningen ska nå målen.

Kursen utgår från den webbaserade skriftserien "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" med särskild tonvikt på de skrifter i serien som berör NPF området:

-Vuxna med autismspektrumtillstånd

-Vuxna med ADHD

-Vuxna med psykisk ohälsa.

Du får även information om övriga stödmaterial inom detta område.

Aktuell litteraturlista inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) bifogas liksom Skolverkets allmänna råd för vuxenutbildningen.

Medverkande

Britt-Lis Persson, britt-lis.persson@spsm.se, 010 4735420
Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445

Målgruppsbeskrivning

Rektorer, lärare, studievägledare samt elevhälsopersonal inom Kommunal vuxenutbildning, Sfi samt särskild utbildning för vuxen.

Syfte

Du får grundläggande kunskaper om NPF och dess konsekvenser för lärande och utveckling.

Mål

Du har som deltagare fått grundläggande kunskaper kring:

-Pedagogiska konsekvenser av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

-Sätt att möta och vägleda kring den studerandes individuella behov

-En anpassad och tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Britt-Lis Persson, britt-lis.persson@spsm.se, 010 4735420
Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat måndag 17 september 2018