Att undervisa elever som har språkstörning, baskurs

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

 • 07
  onsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Ludvika, Gammelgårdens catering & konferens, Nils Nils gata 7
  http://www.gammelgardens.se/konferens/
 • 20
  fredag
  april 2018
  09.00 - 15.30 Ludvika, Gammelgårdens catering & konferens, Nils Nils gata 7
  http://www.gammelgardens.se/konferens/
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 147821
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

Typisk språkutveckling

Vad är språkstörning

Samvariation

Pedagogisk kartläggning

Ledning och stimulans

It i lärandet

Erfarenhetsutbyte – kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift dag 1

Extra anpassningar och särskilt stöd

Bedömning och betyg

Undantagsbestämmelsen

 

Kursen pågår 4-6 veckor med två fysiska tillfällen och däremellan en arbetsuppgift som redovisas vid tillfälle två.

Förutom kurstillfällena förväntas du avsätta 3 timmar per vecka för kursarbetet.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar.

Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Allt material hämtar du som kursdeltagare själv på www.spsm.se.

Medverkande

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Agneta Kleist, agneta.kleist@spsm.se, 010-4735089
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, specialpedagog och speciallärare

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om

 • Pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • Att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning
 • Att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning

Upplysningar om innehåll

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Agneta Kleist, agneta.kleist@spsm.se, 010-4735089
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 19 december 2017 Granskat fredag 23 februari 2018