Hoppa till innehåll

Att undervisa elever som har en språkstörning, förskoleklass till årskurs 6 - baskurs

Kursen handlar huvudsakligen om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning från förskoleklass till årskurs 6.

 • 02
  onsdag
  oktober 2019
  09.00 - 15.30 Alvesta, Meddelas senare
 • 06
  onsdag
  november 2019
  09.00 - 15.30 Alvesta, Meddelas senare
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208157
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Temans som ingår är:

 • Typisk språkutveckling
 • Vad är språkstörning?
 • Flerspråkighet
 • Samvariation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Ledning och stimulans
 • Digitalt lärande
 • Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift från dag 1
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betyg
 • Undantagsbestämmelsen

Kursen består av två fysiska tillfällen och däremellan får deltagarna en arbetsuppgift som redovisas vid andra kurstillfället.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Allt material hämtar du som kursdeltagare själv på www.spsm.se.

Medverkande

Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438

Målgruppsbeskrivning

Undervisande lärare i årskurs F-6, specialpedagoger och speciallärare. Vi vill gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar, då ni i kursen får samarbeta tvärprofessionellt, undervisande lärare och specialpedagog/speciallärare tillsammans.

Eftersom kursupplägget innebär att deltagarna arbetar elevnära i verksamhet är övergripande specialpedagoger inte en prioriterad målgrupp.

Förkunskaper

Pedagogisk lärarutbildning

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om

 • pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning
 • att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Specialskola

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat onsdag 29 maj 2019 Granskat söndag 14 juli 2019