Hoppa till innehåll

Att undervisa elever som har en språkstörning, årskurs 7–9 samt gymnasiet

Kursen handlar huvudsakligen om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning i årskurs 7–9 samt gymnasiet.

 • 24
  tisdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • 14
  torsdag
  november 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208613
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

 • Vad är språkstörning?
 • Samvariation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Ledning och stimulans
 • Digital lärmiljö
 • Erfarenhetsutbyte – kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift dag 1 och 2
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betyg
 • Undantagsbestämmelsen

Kursen pågår under ca 7 veckor med två fysiska tillfällen.

Vi vill gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar för ett ökat utbyte av kursinnehållet. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Allt kursmaterial hämtar du som kursdeltagare själv på www.spsm.se.

Medverkande

Charlotte Furtenbach, charlotte.furtenbach@spsm.se, 0104735582
Lennart Hansson, lennart.hansson@spsm.se, 010-473 5612
Jessica Magnusson, jessica.magnusson@spsm.se, 010-473 55 84

Målgruppsbeskrivning

Undervisande lärande i årskurs 7–9 samt gymnasiet, specialpedagog och speciallärare. Vi vill gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar, då ni i kursen får arbeta tvärprofessionellt, undervisande lärare och specialpedagog/speciallärare tillsammans.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om

 • pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning
 • att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Charlotte Furtenbach, charlotte.furtenbach@spsm.se, 0104735582
Jessica Magnusson, jessica.magnusson@spsm.se, 010-473 55 84

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Specialskola

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress, så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 3 juni 2019 Granskat måndag 15 juli 2019