Att undervisa elever som har en språkstörning - Baskurs

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.    

 • 17
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 05
  onsdag
  december 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 168498
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

 

Teman som ingår är:

Typisk språkutveckling

Vad är språkstörning

Samvariation

Pedagogisk kartläggning

Ledning och stimulans

It i lärandet

Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift dag 1

Extra anpassningar och särskilt stöd

Bedömning och betyg

Undantagsbestämmelsen

Medverkande

Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010473 54 62

Målgruppsbeskrivning

Lärare, Pedagoger, Speciallärare, Specialpedagoger.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det han få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

- Pedagogiska konsekvenser av språkstörning

- att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning

- att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning.

Upplysningar om innehåll

Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010473 54 62

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 5 juni 2018 Granskat tisdag 16 oktober 2018
Tillbaka till toppen