Att undervisa elever som har en språkstörning - baskurs

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

 • 26
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Hudiksvall, Lokal meddelas senare.
 • 25
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Hudiksvall, Lokal meddelas senare.
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167183
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter attt nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

Typisk språkutveckling

Vad är språkstörning

Samvariation

Pedagogisk kartläggning

Ledning och stimulans

It i lärandet

Extra anpassningar och särskilt stöd

Bedömning och betyg

Undantagsbestämmelsen

Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande, utifrån given arbetsuppgift dag 1

Kursen pågår 4-6 veckor med två fysiska tillfällen och däremellan en arbetsuppgift som redovisas vid tillfälle två.

Förutom kurstillfällena förväntas du avsätta ca 3 timmar per vecka för kursarbetet.

Medverkande

Eva Silverplats, Eva.Silverplats@spsm.se, 010-473 65 67
Monica Johansson Persson, monica.johansson-persson@spsm.se, 010-473 56 06
Ulrika Näsholm, ulrika.nasholm@spsm.se, 072 5385686
Jenny Holmström, jenny.holmstrom@spsm.se, 010-47354497

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagog och speciallärare.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om

- pedagogiska konsekvenser av språkstörning

- att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning

- att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Eva Silverplats, Eva.Silverplats@spsm.se, 010-473 65 67

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning, Åtgärdsprogram

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 22 maj 2018 Granskat fredag 10 augusti 2018