Hoppa till innehåll

Att undervisa elever som har en språkstörning - baskurs

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

 • 10
  tisdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 01
  tisdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Aktivitets-ID: 208057
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

-Typisk språkutveckling

-Vad är språkstörning

-Samvariation

-Pedagogisk kartläggning

-Ledning och stimulans

-It i lärandet

-Erfarenhetsutbyte – kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift dag 1

-Extra anpassningar och särskilt stöd

-Bedömning och betyg

-Undantagsbestämmelsen

 

Kursen pågår 4-6 veckor med två fysiska tillfällen och däremellan en arbetsuppgift som redovisas vid tillfälle två.

Förutom kurstillfällena förväntas du avsätta 3 timmar per vecka för kursarbetet.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar.

 Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Allt material hämtar du som kursdeltagare själv på www.spsm.se.

Medverkande

Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565
Monica Lindberg, monica.lindberg@spsm.se, 070-587 54 37

Målgruppsbeskrivning

Undervisande lärare tillsammans med specialpedagog/speciallärare verksamma från förskoleklass till årskurs 9 samt gymnasieskolan.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om

- pedagogiska konsekvenser av språkstörning

- att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning

- att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565
Monica Lindberg, monica.lindberg@spsm.se, 070-587 54 37

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat måndag 27 maj 2019 Granskat måndag 15 juli 2019