Hoppa till innehåll

Att undervisa elever och vuxenstuderande med lindrig, måttlig eller svår synnedsätting (ej blindhet)

Så tillgängliggör du lärmiljön för elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

 • 18
  onsdag
  november 2020
  08.30 - 16.00 Digital kurs, Malmö samverkanskontor
 • 09
  onsdag
  december 2020
  08.30 - 16.00 Digital kurs, Malmö samverkanskontor
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 240743
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med en arbetsuppgift däremellan.
Innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen och synfunktionerna
 • Olika typer av synnedsättning och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Delaktighet, tillgänglighet och inkludering som förutsättningar för en likvärdig utbildning
 • Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Pedagogiska anpassningar och strategier
 • Digitalt lärande och lärverktyg
 • Föreläsning utifrån egen erfarenhet med synnedsättning
 • Gruppdiskussioner utifrån en arbetsuppgift
 • Praktiska övningar med fingerad optik

Medverkande

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som behöver lära dig mer om hur man skapar en likvärdig utbildning för elev och vuxenstuderande med synnedsättning.
Observera att du som arbetar som resursperson, till exempel elev- eller lärarassistent, får delta om ansvarig lärare också deltar.

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt om hur olika typer av synnedsättning påverkar förutsättningarna för lärande och samspel för elever och vuxenstuderande och hur det hänger samman med verksamhetens fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare kunskaper om hur man skapar en inkluderande och tillgänglig verksamhet så att elever och vuxna med synnedsättning känner sig delaktiga och ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.     

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Publicerat torsdag 2 juli 2020