Hoppa till innehåll

Att undervisa elever med språkstörning, baskurs

Nätbaserad baskurs för undervisande lärare där det huvudsakliga innehållet handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

 • 30
  måndag
  september 2019
  -
  17
  söndag
  november 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 202122
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nätbaserad baskurs för undervisande lärare där det huvudsakliga innehållet handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplan.

Kursen består av fyra moment som behandlar följande områden:

 • Introduktion av kurs

 • Språkstörning. Typisk språkutveckling, vad är en språkstörning, konsekvenser samt flerspråkighet kopplat till språkstörning.
 • Kartläggning av elev och lärmiljö. Här ingår förutsättningar för lärande, fysisk, pedagogisk och social miljö samt elevens egen upplevelse.

 • Anpassning av lärmiljö. Språkstödjande arbetssätt, digitalt lärande, ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betyg samt undantagsbestämmelsen.

Kursen pågår under sju veckor och du förväntas avsätta ungefär fyra timmar per vecka för att hinna ta del av och bearbeta kursinnehållet. I kursen presenteras materialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

För intyg krävs ett aktivt deltagande i alla fyra kursforum, samt inlämning av tre loggböcker.

Medverkande

Katarina Ekelund, katarina.ekelund@spsm.se, 010-4735588
Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010473 54 62
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006
Camilla Axelsson, camilla.axelsson@spsm.se, 010-4735531
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444

Målgruppsbeskrivning

Undervisande lärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning
 • att anpassa och ge adekvat stöd i lärmiljön
 • planeringens betydelse för bedömning av undervisningen

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Camilla Axelsson, camilla.axelsson@spsm.se, 010-4735531
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010473 54 62
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006
Katarina Ekelund, katarina.ekelund@spsm.se, 010-4735588
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Upplysningar om administration

Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö

Publicerat tisdag 14 maj 2019 Granskat onsdag 26 juni 2019