Att undervisa elever med språkstörning, baskurs

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings -och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

 • 11
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Rättvik, Hotell Lerdalshöjden, Mickelsgatan
  https://www.lerdalshojden.se/konferens.aspx
 • 22
  torsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Rättvik, Hotell Lerdalshöjden, Mickelsgatan
  https://www.lerdalshojden.se/konferens.aspx
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 165976
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skola har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

 • Typisk språkutveckling
 • Vad är språkstörning
 • Samvariation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Ledning och stimulans
 • It i lärandet
 • Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift från dag 1
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betyg
 • Undantagsbestämmelsen

Kursen pågår 4-6 veckor med två fysiska tillfällen och däremellan en arbetsuppgift som redovisas vid tillfälle 2.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Allt material hämtar du själv som kursdeltagare på www.spsm.se under aktuell kurs ,vilken du får information om när du är antagen till kursen.

Medverkande

Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-4735357

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, specialpedagoger och speciallärare.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning
 • att anpassa och ge adekvat stöd i undervisning, från planering till bedömning.

Upplysningar om innehåll

Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-4735357
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Lärandestrategier

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat fredag 14 september 2018