Hoppa till innehåll

Att undervisa elever med språkstörning, årskurs F–5

En tematräff där vi varvar föreläsningar, samtal och reflektioner kring aktuella teman och frågeställningar inom området språkstörning.

 • 19
  tisdag
  maj 2020
  09.00 - 13.00 Stockholm, Campus, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 232761
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar, filmer, och erfarenhetsutbyte utifrån aktuella frågeställningar. I kollegiala samtal delger du övriga deltagare din yrkespraktik och vi delar med oss av SPSM:s kunskapsbank. Tematräffen ger också utrymme för reflektion och nätverkande.

Medverkande

Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 070-386 54 62
Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger, speciallärare och pedagoger som arbetar i grundskola från förskoleklass till årskurs 5.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du genom erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och aktuella teman ska få fler perspektiv på språkstörning och dess pedagogiska konsekvenser.

Mål

Målet med tematräffen är att du har fått fler perspektiv i ditt pedagogiska och specialpedagogiska arbete, samt ökad kännedom om vad SPSM kan erbjuda i form av stöd och kompetensutveckling.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 070-386 54 62

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Grundskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 2 april 2020